’Abdu’l-Bahá – Doskonały Wzór

’Abdu’l-Bahá – Doskonały Wzór

W początkowych latach XX wieku, ‘Abdu’l-Bahá – najstarszy Syn Bahá’u’lláha – stał się najważniejszym rzecznikiem wiary bahá’í, sławnym orędownikiem sprawiedliwości społecznej i ambasadorem międzynarodowego pokoju.

Wskazując na jedność jako na fundamentalną zasadę swych nauk, Bahá’u’lláh ustanowił niezbędną ochronę, by Jego religia nigdy nie podzieliła losu poprzednich, które rozszczepiły się na odłamy po śmierci swoich Założycieli. W swych Pismach poinstruował wszystkich, by zwrócili się ku Jego najstarszemu Synowi o imieniu ‘Abdu’l-Bahá, nie tylko jako ku autoryzowanemu interpretatorowi pism bahaickich, lecz również jako ku doskonałemu wzorowi ducha i nauk Wiary.

Po odejściu Bahá’u’lláha, wyjątkowe cechy charakteru ‘Abdu’l -Bahy, Jego wiedza i służba społeczeństwu dałyy żywy przykład zastosowania nauk Bahá’u’lláha w życiu i przyniosły ogromny prestiż szybko rozwijającej się wspólnocie na całym świecie.

‘Abdu’l-Bahá poświęcił swą służbę rozwojowi Wiary swego Ojca oraz promowaniu idei pokoju i jedności. Zachęcał do utworzenia lokalnych instytucji bahaickich oraz doradzał powstającym inicjatywom edukacyjnym, społecznym oraz ekonomicznym. Po zwolnieniu z wieloletniego więzienia ‘Abdu’l-Bahá udał się w dalekie podróże, które zaniosły go do Egiptu, Europy oraz Północnej Ameryki. Z genialną prostotą przez całe życie prezentował, zarówno ludziom z niskich jak i wysokich sfer, zalecenia Bahá’u’lláha służące duchowej i społecznej odnowie społeczeństwa.

***

Ktokolwiek się z Nim zetknął ujrzał w Nim człowieka o głębokiej wiedzy, którego mowa jest urzekająca, który przyciąga serca i dusze, który poświęcił się dla wiary w jedność ludzkości …

Znaczenie ‘Abdu’l-Bahy »

Życie ‘Abdu’l-Bahy »

Rozwój wspólnoty bahaickiej w czasach ‘Abdu’l-Bahy »