W CO WIERZĄ BAHAICI?

Ten, który jest twoim Panem, Wszechłaskawym nosi w sercu pragnienie, by ujrzeć całą rasę ludzką jako jedną duszę i jedno ciało. – Bahá’u’lláh

W tysiącach miejsc na świecie nauki wiary bahá’í inspirują pojedyncze osoby oraz wspólnoty do pracy nad rozwojem w swoim własnym życiu jak i do przyczyniania się do postępu cywilizacji. Światopogląd bahá’í dotyczy istotnych tematów takich jak jedność Boga i religii, jedność ludzkości i wolność od uprzedzeń, wrodzona szlachetność istoty ludzkiej, postępujące objawienie prawdy religijnej, rozwój cech duchowych, połączenie wysławiania Boga i służby, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, harmonia religii i nauki, znaczenie sprawiedliwości we wszystkich ludzkich przedsięwzięciach, znaczenie edukacji oraz dynamika związków, które mają zespalać pojedyncze osoby, wspólnoty i instytucje w miarę jak ludzkość posuwa się naprzód ku swej kolektywnej dojrzałości.

To miejsce na stronie ma na celu organizację głównych wierzeń wiary bahá’í w kilka części tematycznych: Życie duchowe; Bóg i Jego stworzenie; Podstawowe związki oraz Powszechny pokój. Część zatytułowana Bahá’u’lláh i Jego Przymierze oferuje streszczenie początków wiary bahá’í wraz z krótkimi opisami życia Bába, Bahá’u’lláha, ‘Abdu’l-Bahy, i Shoghiego Effendiego. Daje także wprowadzenie do instytucji Powszechnego Domu Sprawiedliwości zarządzonej przez Bahá’u’lláha, do której zwraca się dzisiaj cała wspólnota bahaicka szukając przewodnictwa we wdrażaniu nauk bahá’í.

Aby dokładniej zgłębić wierzenia bahá’í zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki, w której niebawem będzie można znaleźć pisma Bába, Bahá’u’lláha, ‘Abdu’l-Bahy, Shoghiego Effendiego, a także wybór przesłań Powszechnego Domu Sprawiedliwości.

Bahá’u’lláh i Jego Przymierze »

Życie duchowe »

Bóg i Jego stworzenie »

Podstawowe związki »

Powszechny pokój »