Wyjątkowe życie ‘Abdu’l-Bahy

Już ↓

Wkrótce

Wkrótce

Wkrótce

Wkrótce

Wkrótce

Portret ‘Abdu’l-Bahy wykonany w Paryżu, Francji w pażdzierniku 1911 roku. Bahá’í Media Bank.

TEJ SAMEJ NOCY: Sziraz i Teheran

23 maja 1844 r. – Sziraz – Narodziny wiary Bába

Pokój w domu Bába

Pokój w domu Bába, gdzie objawił On swoją Misję w Shirazie, Iran (zdjęcie przed zburzeniem domu w 1979 roku). Bahá’í Media Bank.

Dwie godziny po północy, w Szirazie, młody kupiec o imieniu Siyyid ‘Alí-Muḥammad oznajmia Mullá Ḥusaynowi, iż przyniósł Przesłanie, które ma odmienić życie ludzkości. On jest Bábem, a to jest noc Jego deklaracji.

O ty, który jako pierwszy uwierzyłeś we Mnie! Zaprawdę powiadam ci: Ja jestem Bábem, Bramą Boga.

The Dawn Breakers

23 maja 1844 r. – Teheran – Narodziny ‘Abdu’l-Bahy

O północy tego samego wieczoru, prawie tysiąc kilometrów dalej w Teheranie, Mírzá Ḥusayn-‘Alí (później znany jako Bahá’u’lláh, “Chwała Boga”) i Jego żona, Ásíyih Khánum powitali swoje trzecie dziecko, pierwszego syna, któremu dali na imię ‘Abbás, po Jego dziadku. ‘Abdu’l-Bahá “Sługa Bahá’u’lláha” i Doskonały Przykład Jego nauk rodzi się tej samej nocy, której objawiona zostaje wiara bábí (wkrótce wiara bahá’í). Bahá’u’lláh nada ‘Abdu’l-Basze wiele tytułów związanych z jego wyjątkową pozycją, między innymi Mistrz (sarkár áqá), Największa Gałąź (ghuṣn-i-aʻẓam), Centrum Przymierza (markaz-i-mítháq) i Tajemnica Boga (sirru’lláh).

Teheran, Persja, gdzie urodził się 'Abdu'l-Bahá, tu w latach trzydziestych XX wieku.

Teheran, Persja, gdzie urodził się ‘Abdu’l-Bahá (zdjęcie z lat 30. XX w.). Bahá’í Media Bank.

24 maja 1844 r.  Czego dokonał Bóg?

To jest kopia części pierwszej wiadomości telegraficznej wysłanej przez Samuela Morse’a 24 maja 1844 roku, z kodem morse’a nad pierwszym słowem. Pełna wiadomość jest na drugim zdęciu poniżej. Zdjęcie z “The First Telegraph Message and Its Authorz The Electrical Engineer, 19 sierpnia 1891 rok.

Niemal dokładnie 24 godziny później i w odległości 10 000 kilometrów od tych dwóch donisłych wydarzeń w duchowych dziejach rodzaju ludzkiego, historia ludzkości doświadczy punktu zwrotnego. Samuel Morse jest w Waszyngtonie i wysyła pierwszą wiadomość telegraficzną do oddalonego o prawie 70 km Baltimore. Treść wysłanej wiadomości brzmi:

What hath God wrought?” (Czego dokonał Bóg?)

Dwie kobiety zainspirowały Samuela Morse’a do użycia tego słynnego zdania, co jest bardzo dobrze opowiedzie w artykule z 1891 roku zatytułowanym “The First Telegraph Message and Its Author” (kursywa z oryginału):

Pani Ellsworth teraz dała Morse’owi wiadomość zasugerowaną jej przez matkę: “What hath God wrought?” (Czego dokonał Bóg?) i to cudownie trafne zdanie prawdziwa inspiracja została wysłana trzykrotnie do Balitmore. Była to pierwsza wiadomość kiedykolwiek nadana przez telegraf.

The First Telegraph Message and Its Author, The Electrical Engineer, 19 sierpnia 1981 r.

Papierowa taśma pierwszej wiadomości telegraficznej wysłanej przez Samuela Morse’a. Biblioteka Kongresu, Today in History 24 maja.

Napis, który można odczytać po powiększeniu brzmi: To zdanie zostało napisane przeze mnie z Waszyngtonu na stacji końcowej Baltimore o 8:45 w piątek, 24 maja 1844 roku, będąc pierwszą wiadomością nadaną telegrafem z Waszyngtonu do Baltimore i została spisana przez moją wielce umiłowaną przyjaciółkę Annie G. Ellsworth. Sam F.B. Morse. Superintendent Elec. Mag. Telegraphs.

W    h    a    t    h    a    t    h    G    o    d    w    r    o    u    g    h    t?

C    z    e    g    o    d    o    k    o    n    a    ł    B    ó    g?

Późna wiosna/wczesne lato 1844 r.  Historia zwoju

Podczas misji powierzonej mu przez samego Bába, Mullá Ḥusayn dostarcza Bahá’u’lláhowi, poprzez pośrednika, zwój zawinięty w kawałek materiału. Po przeczytaniu jednej strony zwoju, Bahá’u’lláh zwraca się do Mírzá Músy i mówi:

Músá, co masz do powiedzenia? Zaprawdę powiadam, kto wierzy w Koran i uznaje jego Boskie pochodzenie, a mimo to waha się, choćby przez chwilę, aby przyznać, że te poruszające duszę słowa obdarzone są tą samą regenerującą mocą, ten najpewniej pomylił się w swoim osądzie i zboczył daleko z drogi sprawiedliwości.

The Dawn Breakers

Przyjęcie przez Bahá’u’lláha posłania Bába jest natychmiastowe i całkowite. W latach 1844-1852 Jego życie jest poświęcone Jego nowej wierze.

Wioska Badasht

Wioska Badasht, gdzie w 1848 roku Bahá’u’lláh zorganizował zebranie najznamienitszych wyznawców Bába, zwanych babitami. Spotkanie to dla rosnącej liczby wierzących ustanowiło niezależny charakter religii bábí (zdjęcie z ok. 1930 r.). Bahá’í Media Bank.

Następny rozdział: wkrótce