Spotkania modlitewne

Spotkania modlitewne pojawiają się naturalnie we wspólnocie, w której rozwija się rozmowa na temat duchowego wymiaru ludzkiej egzystencji. W różnorodnych sceneriach bahaici, ich przyjaciele i rodziny łączą się w modlitwie. Nie ma rytuałów, nikt nie odgrywa specjalnej roli. Spotkania polegają na czytaniu modlitw i cytatów ze świętych pism bahá’í w nieformalnej lecz pełnej szacunku atmosferze. Poprzez te spotkania stworzony zostaje duch wspólnego oddawania czci, który zaczyna przenikać wysiłki wspólnoty.

Tysiące takich regularnych spotkań modlitewnych odbywa się obecnie na całym świecie, w miastach, na przedmieściach, osiedlach oraz wioskach.

Dokładniejszy przegląd nauk bahaickich na temat życia modlitewnego łącznie z cytatami z pism bahá’í na ten temat można znaleźć w zakładce Akty czci w części W CO WIERZĄ BAHAICI na tej stronie.

Wstęp: Życie modlitewne »

Spotkania modlitewne »

Mashriqu’l-Adhkár »