Akty czci

Praktyki modlitewno-medytacyjne są nieodłączną częścią życia religijnego. Dzięki nim zarówno jednostki jak i wspólnoty ciągle umacniają unikalną więź, która istnieje pomiędzy Bogiem a ludzkością. Ta więź ożywia relacje, które podtrzymują społeczeństwo – relacje pomiędzy jednostkami, a różnymi elementami wspólnoty oraz jej instytucjami.

Modlitwa jest nieodzowna dla naszego pożywienia duchowego oraz wzrostu. Dzięki niej możemy wysławiać Boga i wyrażać naszą miłość do Niego, a także prosić Go o pomoc. Zdolność medytacji jest cechą wyróżniającą istotę ludzką. Pisma bahaickie mówią, że ludzki postęp nie byłby możliwy bez refleksji i kontemplacji. Post oraz pielgrzymka to dwie kolejne praktyki, które odgrywały ważną rolę w życiu religijnym w całej historii ludzkości. Praca wykonywana w duchu służby jest także kolejną praktyką jednoznaczną z oddawaniem czci Bogu.

***

Spotykajcie się razem w największej radości i przyjaźni i recytujcie wersety objawione przez miłosiernego Pana. Dzięki temu drzwi do prawdziwej wiedzy zostaną otwarte dla waszych wewnętrznych istot i poczujecie jak wasze dusze obdarzone będą wytrwałością, a wasze serca napełnione promienną radością.
— Bahá’u’lláh