Bahá’u’lláh – Boski Nauczyciel

Bahá’u’lláh – Boski Nauczyciel

W ciągu dziejów wielkie religie zapewniały główną siłę przewodnictwa stojącą za ucywilizowaniem ludzkiego charakteru, wywołującą samodyscyplinę, oddanie i heroizm ze strony swych wyznawców. Wiele z moralnych zasad religijnych zostało przełożonych na struktury i reguły postępowania służące do uszlachetnienia relacji międzyludzkich oraz  rozwijania kolektywnego życia ludzkości.

Z każdym pojawieniem się Objawiciela Bożego światu przedstawiana jest coraz pełniejsza miara inspiracji do kolejnego etapu przebudzenia i rozwoju ludzkości.. Istota ludzka – na zewnątrz pod każdym względem zwyczajna – wzywana jest, by stać się rzecznikiem Boga. Można sobie przypomnieć Mojżesza stojącego przed gorejącym krzewem, Buddę otrzymującego oświecenie u stóp drzewa Bodhi, Ducha Świętego do spływającego na Jezusa w postaci gołębicy czy archanioła Gabriela ukazującego się Mahometowi.

W połowie XIX wieku Bóg wezwał Bahá’u’lláha, którego imię oznacza Chwała Boga”, aby zaniósł On nowe objawienie ludzkości. Przez cztery dekady tysiące wersetów, listów i ksiąg spłynęło z Jego pióra. W swych Pismach zakreślił On strukturę rozwoju globalnej cywilizacji, która objęła obydwa obszary życia ludzkiego, duchowy i materialny.

Nigdy nie byłem zainteresowany ziemskim panowaniem. Moim jedynym celem jest ogłoszenie ludzkości tego, o co zostałem poproszony przez Boga. – Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh przecierpiał 40 lat więzienia, tortur i wygnania z tego powodu, że przyniósł ludzkości najnowsze przesłanie od Boga. Dzisiaj Jego życie i misja stają się coraz bardziej znane na całej planecie. Miliony ludzi uczy się wprowadzać Jego nauki w swoje osobiste i społeczne życie w celu polepszenia stanu ludzkości.

***

Nauki Bahá’u’lláha… obecnie prezentują nam najwyższą i najczystszą formę nauk religijnych… – hrabia Lew Tołstoj, pisarz rosyjski

Życie Bahá’u’lláha »

Film ,,Światło dla świata” (Light to the World) opowiada o życiu i misji Bahá’u’lláha i został wyprodukowany przez Baha’i World Center z okazji 200-lecia Narodzin Bahá’u’lláha.