ŻYCIE MODLITEWNE

Chwała niech będzie Bogu, twoje serce jest zajęte wspominaniem Boga, twoja dusza ucieszona dobrymi nowinami od Boga i jesteś pogrążony w modlitwie. Stan modlitwy jest najlepszym stanem…
’Abdu’l-Bahá

Służba i oddawanie czci leżą w sercu wzorca życia wspólnotowego, który bahaici na całym świecie starają się tworzyć. Są to dwa różne lecz zarazem nierozłączne elementy, które posuwają naprzód życie wspólnoty. ‘Abdu’l-Bahá pisze, że sukces i dobrobyt zależą od służby Bogu i uwielbienia Boga.

Modlitwa jest integralną częścią życia bahaickiego czy to na poziomie jednostki, wspólnoty czy też instytucji. Bahaici zwracają swoje serca w modlitwie do Boga przez cały dzień, prosząc o Jego pomoc, błagając Go w imieniu ukochanych im osób, dziękując za łaski i szukając boskich potwierdzeń i przewodnictwa. Dodatkowo spotkania konsultacyjne i zebrania, podczas których przyjaciele zbierają się, by planować różne projekty zwykle zaczynają się i kończą modlitwami.

Bahaici organizują też spotkania, podczas których wraz z innymi przyjaciółmi niezależnie od wyznania jednoczą się w modlitwie, często w swoich domach. Takie spotkania modlitewne służą rozbudzeniu w uczestnikach duchowej wrażliwości, a zgodnie z aktami służby, których dokonują, prowadzą do wzoru życia wspólnotowego przepełnionego duchem modlitewnym i skupionego na osiągnięciu duchowego i materialnego dobrobytu.

Połączenie oddawania czci Bogu oraz służby znajduje wyraz w instytucji Mashriqu’l-Adhkár. Budowla obejmuje centralny budynek tworzący główny punkt oddawania czci Bogu na danym obszarze, wokół którego powstają połączone z nim miejsca poświęcone edukacji, zdrowiu i innym służbom związanym z postępem społeczno-ekonomicznym wspólnoty. Chociaż obecnie na świecie istnieje zaledwie kilka Mashriqu’l-Adhkár, to nasiona na ich ustanowienie w przyszłości zasiewane są w coraz większej ilości wspólnot, a w przyszłości każda miejscowość będzie odnosiła korzyści z posiadania takiej struktury.

Pogłębienie tematu

Więcej na ten temat można znaleźć w zakładkach:

Spotkania modlitewne »

Mashriqu’l-Adhkár »