Bahaicki Porządek Administracyjny

Sprawy wspólnoty bahá’í są zarządzane przez system instytucji, każda o określonej sferze działania. Podwaliny tego systemu znane jako Porządek Administracyjny, a i zasady, które kierują jego działaniem zawarte są w Pismach Bahá’u’lláha. Objawił On zasady, które rządzą jego funkcjonowaniem, ustanowił jego instytucje, wyznaczył ‘Abdu’l-Bahę na jedynego interpretatora Jego Słowa oraz obdarzył autorytetem Powszechny Dom Sprawiedliwości. W swojej Woli i Testamencie ‘Abdu’l-Bahá mianował swojego wnuka Shoghiego Effendiego na Strażnika Wiary Bahá’í. Od początku swojego okresu przywództwa Shoghi Effendi poświęcał energię na rozwój Porządku Administracyjnego rozpoczynając od formy embrionalnej aż po przygotowania do ustanowienia Powszechnego Domu Sprawiedliwości.

Dzisiaj Powszechny Dom Sprawiedliwości jest centralną instytucją Porządku Administracyjnego. Pod jego przewodnictwem wybierane instytucje znane jako Lokalne Zgromadzenia Duchowe i Narodowe Zgromadzenia Duchowe zajmują się sprawami wspólnoty bahá’í na odpowiednim szczeblu sprawując władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Instytucja mianowanych osób o sprawdzonych zdolnościach – instytucja Doradców – także funkcjonuje pod przewodnictwem Powszechnego Domu Sprawiedliwości i wywiera wpływ na życie wspólnoty bahá’í od poziomu lokalnego do międzynarodowego. Członkowie tej Instytucji zachęcają do działania, wspierają indywidualną inicjatywę oraz promują uczenie się we wspólnocie bahá’í jako całości, oprócz tego pełniąc funkcję doradczą dla Zgromadzeń Duchowych.

Wypełniając swoje role instytucje Doradców oraz Zgromadzenia Duchowe dzielą obowiązek ochrony i propagacji wiary bahá’í. Harmonijne interakcje pomiędzy nimi zapewniają stały dostęp do przewodnictwa, miłości oraz zachęty dla członków wspólnoty bahá’í na całym świecie. Wspólnie ożywiają indywidualne i kolektywne wysiłki przyczyniania się do dobrobytu społeczeństwa.

Instytucje bahaickie nie zostały stworzone wyłącznie jako środek do zarządzania wewnętrznymi aspektami życia wspólnoty bahá’í aczkolwiek jest to bardzo ważne. Porządek Administracyjny ma głównie służyć jako kanał poprzez który ma przepływać duch Wiary, ucieleśniając w swoim działaniu takie relacje, jakie są nieodzowne, aby zespalać i podtrzymywać społeczeństwo w miarę jak posuwa się w stronę kolektywnej dojrzałości.

***

To struktura Jego Nowego Światowego Porządku obecnie pojawiająca się na łonie instytucji administracyjnych wyznaczonych przez Niego samego, posłuży zarówno jako wzór oraz jądro tej światowej wspólnoty narodów, która jest pewnym i nieuniknionym przeznaczeniem ludzi i narodów ziemi. – Shoghi Effendi