POWSZECHNY POKÓJ

Nauki Bahá’u’lláha są rozległe w swym zakresie i dotyczą takich tematów jak natura i cel Objawienia, wrodzona szlachetność istoty ludzkiej, rozwój cech duchowych oraz interakcje ludzkości ze światem natury. Pisma bahá’í są bogate w odniesienia do powszechnego pokoju czyli największego celu całej ludzkości” oraz w wyjaśnienia zasad społecznych, z którymi powiązany jest pokój.

Wśród tych reguł znajduje się niezależne poszukiwanie prawdy; jedność całej rasy ludzkiej, która jest główną zasadą wiary bahá’í; zniesienie wszelkich form uprzedzenia; harmonia, która musi istnieć pomiędzy religią, a nauką; równouprawnienie mężczyzn i kobiet czyli dwóch skrzydeł, na których może się wznosić ptak ludzkości; wprowadzenie obowiązkowej edukacji; przyjęcie powszechnego języka pomocniczego; eliminacja skrajności bogactwa i biedy; instytucja światowego trybunału do orzekania o sporach między narodami oraz zasada sprawiedliwości jako podstawowa reguła w sprawach międzyludzkich. Bahaici postrzegają te zasady jako sprawy wielkiej wagi do natychmiastowego rozważenia zarówno przez jednostki, wspólnoty jak i instytucje.

***

W październiku 1985 roku Powszechny Dom Sprawiedliwości ogłosił publikację listu adresowanego do całej ludzkości na temat powszechnego pokoju zatytułowanego „Obietnica Światowego Pokoju”. Tłumacząc powody podkreślające ufność wspólnoty bahá’í w nadejście międzynarodowego pokoju jako kolejnego etapu w ewolucji społeczeństwa wyraźnie stwierdza:

Wielki Pokój, ku któremu ludzie dobrej woli przez wieki skłaniali swoje serca, którego wizję snuły niezliczone pokolenia mędrców i poetów, który od wieków nieustannie obiecywały Święte Księgi ludzkości, jest nareszcie w zasięgu narodów. Po raz pierwszy w historii każdy może spojrzeć z tej samej perspektywy na całą planetę z tysiącami różnorodnych ludów. Pokój światowy jest nie tylko możliwy, lecz nieunikniony.

Pogłębienie tematu

Ta część strony prezentuje cały tekst z oświadczenia Obietnica Światowego Pokoju”, podzielony na mniejsze części. Zawiera też wybór cytatów z pism bahaickich na temat nauk społecznych wiary bahá’í takich jak równouprawnienie kobiet i mężczyzn, powszechna edukacja, eliminacja skrajności bogactwa i ubóstwa, a także wiele powiązanych oświadczeń, esejów i innych materiałów.