Zajęcia dla dzieci

Postrzegajcie człowieka jako złoże bogate w kamienie szlachetne nieocenionej wartości. Jedynie dobre wychowanie może sprawić, że odsłoni ono swoje skarby, a ludzkość zyska możność czerpania z niego pożytku.
Bahá’u’lláh

Bahaici uważają młode pokolenie za najcenniejszy skarb wspólnoty. W nich leży obietnica i gwarancja przyszłości. Lecz, aby ta obietnica mogła zostać spełniona, dzieci muszą otrzymać duchowe pożywienie. W świecie, w którym radość i niewinność dziecka może być tak łatwo przytłumiona agresywnym dążeniem do materialistycznych celów, moralna i duchowa edukacja dzieci nabiera kluczowej wagi.

Wspólnota bahá’í na każdym poziomie jest bardzo wrażliwa na potrzebę zaspokojenia duchowych aspiracji młodych i starsza młodzież jest zwykle bardzo chętna do przejęcia odpowiedzialności za rozwój młodszych od siebie. Zajęcia dla dzieci są zatem jednymi z pierwszych działań, które rozwijają się we wspólnocie.

W ostatnich latach instytuty szkoleniowe na całym świecie odgrywały coraz to ważniejszą rolę w szkoleniu nauczycieli zajęć duchowej edukacji dzieci. Materiały, które rozwijane są do użytku przez instytuty kładą nacisk na nabywanie cech duchowych takich jak prawdomówność, hojność, czystość serca, uprzejmość i wiele innych, które są uważane za przymioty Boga przejawiane w zwierciadle ludzkiego serca. Rok po roku materiały budują zrozumienie tych cech i poszerzają temat poprzez lekcje związane z historią i pismami wiary bahá’í. Celem jest, aby dzieci osiągnęły etap, w którym zrozumieją jak ważne jest dbanie o swój własny rozwój duchowy i będą mogły działać zgodnie z tym zrozumieniem i przyczyniać się do dobrobytu społeczeństwa.

Instytucje wiary bahá’í przykładają bardzo wielką wagę do kwestii rozwijania zasobów ludzkich w celu prowadzenia zajęć dla dzieci. Wiele środków przeznaczonych jest na rozwijanie i utrzymanie skutecznego systemu koordynacji szkolenia nauczycieli, przepływu przewodnictwa, materiałów edukacyjnych oraz pogłębianie tematu na poziomie lokalnym.

Przykładowe lekcje dla dzieci, cytaty, modlitwy i piosenki

Wstęp: Życie rodzinne i wychowanie dzieci »

Życie rodzinne »

Zajęcia dla dzieci »