Cytaty z Pism Bába

Ilość i jakość Pism Bába są wyjątkowe pod każdym względem. W ciągu samych pierwszych czterech lat swej misji napisał On pół miliona wersetów. Báb pisał niezliczoną ilość listów, w tym między innymi do króla Iranu Muhammada Szacha oraz do wszystkich przywódców duchowych kraju. W początkowych latach swej misji Báb pisał je własnoręcznie. Później, wersety były dyktowane sekretarzowi.

Poniżej znajduje się wybór cytatów z Pism Bába.

„Czyż jest inny Wybawiciel od trudności niźli Bóg? Powiedz: Chwała niech będzie Bogu! On jest Bogiem! Wszyscy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania.”
Wybór Pism Bába

„Pozbądź się przywiązania do czegokolwiek poza Bogiem, ubogać siebie w Boga poprzez oddalenie wszystkich poza Nim i recytowanie tej modlitwy”

„Powiedz: Bóg wystarcza wszelkiemu stworzeniu ponad wszystko i nic w niebie ani na ziemi nie wystarcza, tylko Bóg. Zaiste, On sam w sobie jest Wiedzącym, Podtrzymującym, Wszechmocnym.”
Wybór Pism Bába

„O Panie! U Ciebie szukam schronienia i ku wszystkim Twoim znakom kieruję serce moje.

O Panie! W podróży będąc czy w domu, podczas moich zajęć czy pracy, w Tobie pokładam całą moją ufność.

Udziel mi zatem dostatecznej pomocy, abym mógł uniezależnić się od wszystkich rzeczy, o Ty, który jesteś nieprześcigniony w swoim miłosierdziu!

Przyznaj mi moją część wedle swojej woli, o Panie, i spraw, abym zadowolił się tym, co dla mnie przeznaczyłeś.

Twoją jest wszelka władza rozkazywania.”
Wybór Pism Bába

„Najmilej widzianą modlitwą jest ta oferowana z najwyższą duchowością i promiennością; jej przeciąganie nie było i nie jest umiłowane przez Boga. Im bardziej uniezależniona i czysta jest modlitwa, tym milej widziana jest przez Boga.”
Perski Bayán, Wybór Pism Bába

„Właściwym jest, by sługa po każdej modlitwie błagał Boga, aby Ten okazał łaskę i wybaczenie jego rodzicom.”
Perski Bayán, Wybór Pism Bába

„Jestem Pierwotnym Punktem, z którego wypływają wszystkie stworzone rzeczy. Jestem Obliczem Boga, Którego splendor nigdy nie może być przyćmiony, Światłem Boga, Którego blask nigdy nie przeminie.”
Epistoła do Muhammada Szacha,  Wybór Pism Bába

„Substancja, z której Bóg Mnie stworzył nie jest gliną, z którego uformował innych. Wyposażył Mnie w coś czego mędrcy świata nie mogą ogarnąć, a wierzący odkryć.”
Epistoła do Muhammada Szacha,  Wybór Pism Bába

„Lepszym jest poprowadzić jedną duszę niż posiąść wszystko, co zawiera ziemia, ponieważ tak długo jak prowadzona dusza znajduje się w cieniu Drzewa Świętej Jedności, zarówno ona jak i ten, który ją prowadzi – oboje będą odbiorcami Bożej czułej łaskawości, natomiast ziemskie rzeczy znikną w momencie śmierci. Ścieżką przewodnictwa jest ścieżka miłości i współczucia, a nie przemocy i przymusu. Taka była metoda Boga w przeszłości i taka będzie w przyszłości!”
Perski Bayán, Wybór Pism  Bába

„Pan wszechświata nigdy nie powołał do życia proroka ani nie zesłał Księgi dopóki nie ustanowił swego przymierza ze wszystkimi ludźmi, wzywając ich do akceptacji następnego Objawienia i kolejnej Księgi; ponieważ strumienie Jego łaski są nieustające i nie mają końca.”
Perski Bayán, Wybór Pism  Bába

Wstęp: Báb – Zwiastun wiary bahá’i »

Życie Bába »

Ruch babitów »

Świątynia Bába »

Cytaty z Pism Bába »

Wyjątki z Perskiego Bayán »

Z Epistoły do Muhammada Szacha »