Jednostka i społeczeństwo

Żyjemy dzisiaj w wyjątkowym okresie w historii. W miarę jak ludzkość wychodzi poza okres dzieciństwa i zbliża się do swej kolektywnej dojrzałości, potrzeba nowego zrozumienia relacji pomiędzy jednostką, wspólnotą, a instytucjami społecznymi staje się jeszcze bardziej nagląca.

Współzależność tych trzech bohaterów postępu cywilizacji musi być uznana, a stare paradygmaty konfliktu, w których przykładowo instytucje wymagają uległości, podczas gdy jednostki żądają wolności, należy zastąpić głębszymi pojęciami uzupełniających się ról, które każdy z nich ma do odegrania w budowaniu lepszego świata.

Akceptacja tego, że jednostka, wspólnota i instytucje społeczne są bohaterami budowania cywilizacji i zgodne z tym działanie otwiera ogromne możliwości dla ludzkiego szczęścia i pozwala na stworzenie środowisk, w których mogą zostać uwolnione prawdziwe siły ludzkiego ducha.

***

Wszyscy ludzie zostali stworzeni, aby rozwijać stale postępującą cywilizację. – Bahá’u’lláh