Jedna ludzka rodzina

Bahá’u’lláh porównał świat ludzkości do ludzkiego ciała. W organizmie człowieka miliony komórek, różnorodnych w formie i funkcji odgrywają swoją rolę w utrzymaniu zdrowia całego systemu. Zasada, która rządzi funkcjonowaniem ciała to współpraca. Różne jego części nie rywalizują o środki, a raczej każda komórka od momentu poczęcia powiązana jest ze stałym procesem dawania i otrzymywania.

Akceptacja jedności ludzkości wymaga, aby wszelkie rodzaje uprzedzeń takie jak rasowe, religijne czy dotyczące płci zostały całkowicie wyeliminowane.

***

Istnieje doskonałe braterstwo stanowiące podstawę ludzkości, ponieważ wszyscy są sługami jednego Boga i należą do jednej rodziny pod ochroną boskiej opatrzności. – ’Abdu’l-Bahá