BÓG I JEGO STWORZENIE

Każda stworzona rzecz w całym wszechświecie to zaledwie drzwi prowadzące do Jego wiedzy… – Bahá’u’lláh

Pisma bahá’í wyjaśniają, że rzeczywistość Boga jest poza zrozumieniem śmiertelnego umysłu, chociaż można znaleźć odzwierciedlenie Jego atrybutów w każdej stworzonej rzeczy. Przez wieki wysyłał On kolejnych Boskich Posłańców znanych jako Objawiciele Boga, aby kształcili i prowadzili ludzkość, rozbudzając w rzeszach ludzi zdolności do przyczyniania się do postępu cywilizacji w stopniu nigdy wcześniej niemożliwym.

Objawienie >>
Bóg, Stwórca wszechświata jest Wszechwiedzący, Wszechmiłujący i Wszechmiłosierny. Tak jak fizyczne słońce oświeca świat, w ten sam sposób światło Boga promienieje na całe Stworzenie. Poprzez nauki Objawicieli Boga takich jak Abraham, Kryszna, Zaratustra, Mojżesz, Budda, Jezus Chrystus, Mahomet oraz w czasach mniej odległych Báb i Bahá’u’lláh rozwijały się ludzkie zdolności duchowe, intelektualne i moralne.

Natura >>
Piękno, bogactwo i różnorodność świata natury są wyrazem atrybutów Boga. Wzbudzają one w nas głęboki szacunek dla natury. Ludzkość posiada zdolność wzniesienia się ponad świat natury i jako strażnik zasobów planety odpowiedzialna jest za takie wykorzystywanie zasobów naturalnych ziemi, by utrzymać harmonię i przyczynić się do rozwoju cywilizacji.

Stale postępująca cywilizacja >>
Po przejściu przez okres niemowlęctwa i dzieciństwa ludzkość stoi obecnie na progu wieku dojrzałości, czego uwieńczeniem będzie zjednoczenie rasy ludzkiej w globalnej cywilizacji. Wyłonienie się tej cywilizacji, prosperującej w wymiarze zarówno duchowym jak i materialnym oznacza, że duchowe jak i praktyczne aspekty życia powinny się razem harmonijnie rozwijać.