Shoghi Effendi – Strażnik Wiary Bahá’í

Shoghi Effendi – Strażnik Wiary Bahá’í

Aby zagwarantować, by Jego Objawienie osiągnęło swój cel stworzenia zjednoczonego świata oraz by zapewnić jedność wspólnoty bahá’í, Bahá’u’lláh wyznaczył swojego najstarszego syna ‘Abdu’l -Bahę, jako Centrum swojego  Przymierza oraz zalecił utworzenie Powszechnego Domu Sprawiedliwości. W odpowiedzi, ‘Abdu’l-Bahá ustanowił zasady działania Powszechnego Domu Sprawiedliwości i oświadczył, iż po Jego śmierci bahaici mają się zwrócić do Jego najstarszego wnuka Shoghiego Effendiego, którego nazwał Strażnikiem Wiary Bahá’í.

Obydwu instytucjom, Powszechnemu Domowi Sprawiedliwości oraz Strażnikowi Wiary, wyznaczone zostało zastosowanie zasad, upowszechnianie praw, ochrona instytucji oraz dostosowanie wiary bahá’í do wymagań wciąż rozwijającego się społeczeństwa.

Przez 36 lat z wyjątkową przezornością, mądrością i oddaniem Shoghi Effendi systematycznie pielęgnował, pogłębiał zrozumienie oraz wzmacniał jedność wspólnoty bahá’í w miarę jak wzrastała, aby mogła przejawiać różnorodność całej rasy ludzkiej.

Pod kierownictwem Shoghiego Effendiego w różnych częściach globu gwałtownie rozwinął się unikatowy system Bahá’u’lláha opracowany w celu administrowania sprawami wspólnoty. Przetłumaczył on pisma bahá’í na język angielski, rozwinął duchowe i administracyjne centrum Wiary w Ziemi Świętej, a w tysiącach listów, które napisał, przekazał dogłębne spojrzenie na duchowy wymiar cywilizacji oraz dynamikę społecznych przemian, ukazując wzbudzającą podziw wizję przyszłości, ku której podąża ludzkość.

***

Wszyscy zamarli, zadziwieni ogromem jego osiągnięć oraz charakterem jego przywództwa, przywództwa, które rozbudziło w wielu przeciętnych ludziach siły i możliwości, z których posiadania nie zdawali sobie sprawy…

– David Hofman, autor i prezenter telewizyjny