Natura

Atrybuty Boga objawione są w każdej stworzonej rzeczy. Bahá’u’lláh pisze, że Natura jest Wolą Boga i jej ekspresją wewnątrz i poprzez przemijający świat. Jest ucieleśnieniem imienia Boga Stwórca.

Zasoby materialne będą zawsze potrzebne, aby podtrzymywać cywilizację. ’Abdu’l-Bahá powiedział, że ludzkość będzie ciągle wydobywała z laboratorium natury nowe i wspaniałe rzeczy. W miarę jak uczymy się jak najlepiej wykorzystywać zasoby materialne ziemi, aby rozwijać cywilizację, musimy być świadomi naszego nastawienia do źródła naszego pożywienia i bogactwa.

Kiedy widzimy odzwierciedlenie atrybutów Boga w naturze i rozumiemy, że są ekspresją Jego woli, wzbudza to w nas głęboki szacunek dla świata naturalnego. Nie należy tego postrzegać jako wezwanie do oddawania czci naturze. Ludzkość posiada zdolność do wzniesienia się ponad świat natury, ponieważ tak długo jak człowiek jest więźniem natury, jest on dzikim zwierzęciem, gdyż walka o przetrwanie jest jednym z wymogów świata natury.

Niemniej jednak, świat natury został nam powierzony przez Boga i jako członkowie ludzkiej rodziny jesteśmy odpowiedzialni za szerokie zasoby planety jako jej strażnicy.

***

Potrzebujemy zmiany serca, przeformułowania wszystkich naszych pojęć i nowej orientacji dla naszych działań. Wewnętrzne życie człowieka oraz jego zewnętrzne środowisko muszą być ukształtowane na nowo jeśli mamy zapewnić ocalenie ludzkości. – z listu napisanego w imieniu Shoghiego Effendiego