ŻYCIE RODZINNE I WYCHOWANIE DZIECI

Jeśli miłość i zgoda są obecne w rodzinie, ta rodzina rozwinie się, stanie się oświecona i duchowa… –‘Abdu’l-Bahá

Rodzina jest trzonem społeczeństwa. Zapewnia ona podstawowe otoczenie dla rozwoju godnych uznania cech i zdolności. Poprzez jej harmonijne funkcjonowanie, rozwój i utrzymanie więzów miłości, które zespalają jej członków, daje ciągły wyraz prawdzie, że dobrobyt jednostki jest ściśle powiązany z rozwojem i dobrobytem innych.

Podstawową rolą rodziny jest wychowanie dzieci, które mają przyjąć odpowiedzialność zarówno za swój rozwój duchowy jak i za uczestnictwo w postępie cywilizacji. ‘Abdu’l-Bahá mówi, że matka i ojciec powinni starać się ze wszystkich sił, aby wychować córkę i syna, a rodzice bahaici, którzy ponoszą odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci muszą być zawsze świadomi swojego obowiązku w tej dziedzinie. Lecz edukacja dzieci nie jest jedynym obowiązkiem rodziców.

Wspólnota odgrywa także ważną rolę i wspólnota bahaicka przykłada dużą wagę do tego tematu. Bardzo ważnym działaniem, które organizują bahaici na całym świecie są otwarte dla wszystkich zajęcia dla dzieci poświęcone duchowej i moralnej edukacji dzieci.

Pogłębienie tematu

Więcej na ten temat można znaleźć w zakładkach:

Życie rodzinne

Zajęcia dla dzieci