Wyjątki z Perskiego Bayán

W tym tomie – spisanym pod koniec 1847 roku lub na początku 1848 – Bab zaprezentował najważniejsze elementy Jego religijnych praw i koncepcji oraz przepowiedział Porządek Światowy Bahá’u’lláha.

Niektóre fragmenty z Perskiego Bayán zamieszczono poniżej:

Lepszym jest poprowadzić jedną duszę niż posiąść wszystko, co zawiera ziemia, ponieważ tak długo jak prowadzona dusza znajduje się w cieniu Drzewa Świętej Jedności, zarówno ona jak i ten, który ją prowadzi – oboje będą odbiorcami Bożej czułej łaskawości, natomiast ziemskie rzeczy znikną w momencie śmierci. Ścieżką przewodnictwa jest ścieżka miłości i współczucia, a nie przemocy i przymusu. Taka była metoda Boga w przeszłości i taka będzie w przyszłości! On zabiera tego, kogo zechce w cień swej Łaski. Zaprawdę, On jest Najwyższym Opiekunem, Najhojniejszym.
Perski Bayán, Wybór Pism  Bába

Nie ma cudowniejszego raju dla żadnej duszy niż być otwartym na Boże Objawienie na Ten Dzień, usłyszeć Jego wersety i uwierzyć w nie, dostąpić Jego obecności, która jest niczym innym jak obecnością Boga, żeglować po morzu niebiańskiego królestwa Jego upodobania oraz spróbować wybranych owoców raju Jego świętej Jedności.
Perski Bayán, Wybór Pism  Bába

Najmilej widzianą modlitwą jest ta oferowana z najwyższą duchowością i promiennością; jej przeciąganie nie było i nie jest umiłowane przez Boga. Im bardziej uniezależniona i czysta jest modlitwa, tym milej widziana jest przez Boga.
Perski Bayán, Wybór Pism Bába

Nie ma innego raju w poważaniu wyznawców Boskiej Jedności, bardziej wywyższonego, niż przestrzeganie Bożych przykazań, nie ma też innego ognia w oczach tych, którzy znają Boga i Jego znaki, bardziej palącego niż przekroczenie Jego praw i gnębienie innej duszy, nawet jeśli chodziłoby jedynie o czyn wielkości ziarnka gorczycy. W Dniu Zmartwychwstania Bóg zaprawdę osądzi wszystkich ludzi i my wszyscy, zaprawdę, błagamy o Jego łaskę.
Perski Bayán, Wybór Pism Bába

Bóg miłuje tych, którzy są czyści. Nic w Bayán ani w oczach Boga nie jest bardziej umiłowane niż czystość i niepokalaność.

Bóg życzy sobie nie widzieć w Dyspensacji Bayán żadnej duszy pozbawionej radości i promienności. On, zaprawdę, życzy sobie, by w każdych warunkach wszyscy byli przyozdobieni taką czystością, zarazem wewnętrzną jak zewnętrzną, by żadna odrażająca rzecz nie mogła mieć miejsca w stosunku do nich samych, a tym bardziej w stosunku do innych.
Perski Bayán, Wybór Pism Bába

Bóg był zawsze i we wszystkich warunkach całkowicie niezależny od swych stworzeń. Życzył sobie i zawsze będzie życzył, by wszyscy ludzie osiągnęli Jego ogrody Raju w najwyższej miłości, by nikt nie sprawiał smutku innemu, nawet przez chwilę oraz by wszyscy przebywali w Jego kolebce ochrony i bezpieczeństwa aż do Dnia Zmartwychwstania, który wyznacza świt Objawienia Tego, Którego Bóg objawi.
Perski Bayán, Wybór Pism Bába

Pan wszechświata nigdy nie powołał do życia proroka ani nie zesłał Księgi dopóki nie ustanowił swego przymierza ze wszystkimi ludźmi, wzywając ich do akceptacji następnego Objawienia i kolejnej Księgi; ponieważ strumienie Jego łaski są nieustające i nie mają końca.
Perski Bayán, Wybór Pism  Bába

Powodem, dla którego zalecane jest odosobnienie podczas modlitwy, jest fakt, iż możesz wtedy okazać najwyższe skupienie wspominając Boga, iż twoje serce może w każdej chwili być ożywione Jego Duchem, a nie odgrodzone jakby zasłoną od twego Najbardziej Ukochanego. Niech twój język nie wypowiada pochwał Boga podczas gdy serce nie jest zwrócone ku wywyższonemu Szczytowi Chwały i Centralnemu Punktowi komunii.
Perski Bayán, Wybór Pism Bába

Właściwym jest, by sługa po każdej modlitwie błagał Boga, aby Ten okazał łaskę i wybaczenie jego rodzicom. Na to głos Boga się wzniesie: „Tysiące tysięcy tego, o co prosiłeś dla swoich rodziców będzie twoją rekompensatą!” Błogosławiony ten, który pamięta o swoich rodzicach podczas rozmowy z Bogiem. Nie ma, zaprawdę, innego Boga poza Nim, Potężnym, Najukochańszym.”
Perski Bayán, Wybór Pism Bába

Jako że ta fizyczna rama jest tronem wewnętrznej świątyni, cokolwiek przydarza się tej pierwszej, odczuwa druga. W rzeczywistości, to co zachwyca się radością lub zasmuca się cierpieniem jest to wewnętrzna świątynia ciała, a nie samo ciało. Ponieważ ciało fizyczne jest tronem, na którym została ustanowiona wewnętrzna świątynia. Bóg zarządził, by ciało było chronione tak długo jak tylko jest to możliwe, tak by nie mogło doświadczyć niczego odrażającego. Wewnętrzna świątynia kontempluje swą fizyczną oprawę, która jest tronem. Zatem, jeśli drugiej okazywany jest szacunek to pierwsza jest jakoby jego odbiorcą. Odwrotna sytuacja jest także prawdą.

Zarządzono zatem, by ciało zmarłego traktowane było z najwyższym honorem i szacunkiem.
Perski Bayán, Wybór Pism Bába

Wstęp: Báb – Zwiastun wiary bahá’i »

Życie Bába »

Ruch babitów »

Świątynia Bába »

Cytaty z Pism Bába »

Wyjątki z Perskiego Bayán »

Z Epistoły do Muhammada Szacha »