Życie rodzinne

Każdy obserwator wspólnoty bahá’í wkrótce doceniłby nacisk, który kładzie ona na życie rodzinne i wychowanie dzieci. Wspólnota bahá’í uważa rodzinę za jądro społeczeństwa – przestrzeń, w której mają rozwinąć się godne pochwały cechy i zdolności potrzebne do poprawy świata. Uważa, że nawyki i wzory zachowania pielęgnowane w rodzinie przenoszone są do miejsca pracy, lokalnej wspólnoty, życia społeczno-politycznego kraju oraz na pole stosunków międzynarodowych.

Bahaici starają się zatem ciągle wzmacniać więzy duchowe, które zespalają rodzinę. Każdy członek wspólnoty bahá’í podejmuje wysiłki, by przyczynić się do utrzymania dynamicznego życia rodzinnego, które docenia równość płci, rozwija pełne miłości i szacunku relacje pomiędzy rodzicami, a dziećmi i promuje zasady konsultacji i harmonii w podejmowaniu decyzji.

Rodziny bahá’í starają się pielęgnować miłość do wszystkich ludzi, tolerancję różnic, głębokie poczucie sprawiedliwości i empatię wobec innych. Wielkie wysiłki wkładane są w to, aby wychować dzieci, które rozumieją jedność ludzkości i postrzegają każdą duszę, niezależnie od religii, narodowości czy innej formy przynależności jako istotę ludzką, tym samym dając wyraz nawoływaniom Bahá’u’lláha, by postrzegać siebie nawzajem jako “owoce jednego drzewa i liście jednej gałęzi”. Należy unikać mentalności “my i oni” czyli negatywnego podejścia, które wyłania się, kiedy zbyt duży i zawężony nacisk kładzie się na dobrobycie swojej własnej rodziny podczas gdy ignoruje się potrzeby i interesy innych. Oddanie interesom rodziny nie może zmniejszyć zobowiązań wobec sprawiedliwości i współczucia wobec wszystkich.

W czasie, gdy najbardziej widocznymi znakami upadku moralności jest pogarszanie się więzów rodzinnych, niemałym zadaniem jest pielęgnowanie życia rodzinnego zgodnego z naukami bahá’í w różnorodnych kulturach i tradycjach we wspólnocie bahá’í. Na całym świecie, zarówno w rejonach miejskich jak i wiejskich instytucje bahá’í wykorzystują różnorakie działania takie jak organizowanie kursów i konferencji, szkół letnich i zimowych, doradzanie w trudnościach, by wspomóc wzmacnianie życia rodzinnego.

Szkoły letnie i zimowe były częścią życia wspólnoty bahá’í przez wiele lat. Zapewniają one uczestnikom okazję do studiowania pism bahá’í, starają się zdobyć lepsze zrozumienie ich znaczenia, a poza tym te okresowe szkoły pozwalają rodzinom bahaickim na spędzenie wspólnie czasu w radosnej atmosferze wspólnego uczenia się i wzmacniania więzi duchowych. Oto zdjęcia z zimowych i letnich szkół bahá’í od wczesnych lat 20-go wieku do dnia dzisiejszego.

Wstęp: Życie rodzinne i wychowanie dzieci »

Życie rodzinne »

Zajęcia dla dzieci »