CO ROBIĄ BAHAICI?

Kielich wiedzy przepełnia się; błogosławieni ci, którzy raczą się łykami! Fontanna życia płynie; błogosławieni ci, którzy piją! – ’Abdu’l-Bahá

Od chwili powstania wiary bahá’í w XIX wieku coraz więcej ludzi znajduje w naukach Bahá’u’lláha fascynującą wizję lepszego świata. Wielu czerpało zrozumienie z tych nauk: jedność ludzkości, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, eliminacja uprzedzeń, harmonia nauki i religii oraz starało się zastosować zasady bahaickie w swoim życiu i pracy. Inni posunęli się dalej i zdecydowali dołączyć do wspólnoty bahá’í i uczestniczyć w wysiłkach bezpośredniego przyczyniania się do realizacji niezwykłej wizji Bahá’u’lláha dotyczącej wejścia ludzkości w wiek dojrzałości.

Bahaici pochodzą z różnorodnych środowisk, kultur i ras. Starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni mieszkają wraz z innymi w każdej krainie i przynależą do każdego narodu. Mają wspólny cel służenia ludzkości i doskonalenia swojego wewnętrznego życia w zgodzie z naukami Bahá’u’lláha. Wspólnota do której należą wspólnie się uczy i działa, wolna od jakiegokolwiek poczucia wyższości czy też roszczenia do wyjątkowego rozumienia prawdy. Jest to wspólnota, która stara się pielęgnować nadzieję na przyszłość ludzkości, wspierać celowy wysiłek i cieszyć się z przedsięwzięć tych wszystkich na świecie, którzy pracują, by promować jedność i ulżyć cierpieniom ludzi.

„Bahá’u’lláh zakreślił krąg zjednoczenia, stworzył plan połączenia wszystkich ludów i zgromadzenia ich pod namiotem powszechnej jedności. Oto dzieło Boskiej Szczodrości i musimy wszyscy starać się sercem i duszą dopóki nie osiągniemy rzeczywistości jedności pomiędzy nami, a w miarę jak będziemy pracować, zostanie nam dana siła.”

-’Abdu’l-Bahá

Ta część strony przybliża różne sposoby, na które bahaici – indywidualnie, kolektywnie i poprzez pracę instytucji – odpowiedzieli na Objawienie Bahá’u’lláha od początków Wiary w Persji i na Środkowym Wschodzie po światową wspólnotę bahá’í w dniu dzisiejszym.