BAHÁ’U’LLÁH I JEGO PRZYMIERZE

Ci święci Objawiciele są jak nadejście wiosny w świecie… Każdej wiośnie przypada czas nowego stworzenia… – ‘Abdu’l-Bahá

Wiara Bahá’í rozpoczęła się misją przekazaną przez Boga dwóm Boskim Posłańcom – Bábowi oraz Bahá’u’lláhowi. Współcześnie, wyróżniająca się jedność Wiary zapoczątkowanej przez Nich wywodzi się z dokładnych instrukcji danych przez Bahá’u’lláha, których przestrzeganie zapewniło kontynuowanie przewodnictwa po Jego odejściu. Ta linia sukcesji, nazwana Przymierzem, przechodziła od Bahá’u’lláha do Jego Syna ‘Abdu’l-Bahy, a następnie od ‘Abdu’l-Bahy do Jego wnuka Shoghiego Effendiego, a następnie do Powszechnego Domu Sprawiedliwości, zapowiedzianego przez Bahá’u’lláha. Bahaici akceptują święty autorytet Bába, Bahá’u’lláha oraz tych wyznaczonych następców.

Báb »
(1819-1850)
Báb jest Zwiastunem wiary bahá’í. W połowie XIX wieku ogłosił On, że niesie przesłanie, którego celem jest przemienić życie duchowe ludzkości. Jego misją było przygotowanie drogi na nadejście kolejnego Objawiciela przychodzącego od Boga, większego niż On Sam, który ustanowić ma erę pokoju i sprawiedliwości.

Bahá’u’lláh »
(1817-1892)
Bahá’u’lláh—„Chwała Boga” – jest Obiecanym zapowiedzianym przez Bába oraz przez wszystkich Świętych Posłańców przeszłości. Bahá’u’lláh dostarczył nowe Objawienie od Boga dla ludzkości. Tysiące wersetów, przesłań i ksiąg spłynęło z Jego pióra. W swych pismach, nakreślił plan rozwoju globalnej cywilizacji zawierający oba, duchowy i materialny wymiar ludzkiej egzystencji. Z tego powodu, przecierpiał On 40 lat więzienia, tortur i wygnania.

’Abdu’l-Bahá »
(1844-1921)
W swym testamencie, Bahá’u’lláh wyznaczył swego najstarszego syna ‘Abdu’l-Bahę, jako autoryzowanego interpretatora Jego nauk oraz Głowę Wiary. Na całym Wschodzie i Zachodzie, ‘Abdu’l-Bahá stał się znany jako ambasador pokoju, idealny przykład istoty ludzkiej oraz czołowy przedstawiciel nowej Wiary.

Shoghi Effendi »
(1897-1957)
Na Strażnika wiary bahá’í, ‘Abdu’l-Bahá wyznaczył swojego najstarszego wnuka, Shoghiego Effendiego, który przez 36 lat systematycznie pielęgnował, pogłębiał zrozumienie oraz wzmacniał jedność wspólnoty bahá’í w miarę jak wzrastała, aby mogła przejawiać różnorodność całej rasy ludzkiej.

Powszechny Dom Sprawiedliwości »
(ustanowiony w roku 1963)
Rozwojem wiary bahá’í na świecie kieruje dziś Powszechny Dom Sprawiedliwości. W swej księdze praw Bahá’u’lláh poinstruował Powszechny Dom Sprawiedliwości w jaki sposób wywierać pozytywny wpływ na pomyślność ludzkości, promować edukację, pokój oraz globalny dobrobyt, a także zapewnić godność ludzkości i odpowiednią pozycję religii.