ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE BAHÁ’U’LLÁHA

Jakie są wymagania? Miłość do ludzkości, szczerość wobec wszystkich, odzwierciedlanie jedności świata ludzkości, filantropia, rozpalenie ogniem miłości do Boga, osiągnięcie wiedzy Boga i tego, co prowadzi do dobrobytu ludzi.
– ’Abdu’l-Bahá

Główna koncepcja nauk bahaickich jest taka, że doskonalenie wewnętrznego charakteru osoby oraz służba dla ludzkości są nierozłącznymi stronami życia. W liście napisanym w jego imieniu Shoghi Effendi mówi:

Nie możemy odseparować ludzkiego serca od środowiska na zewnątrz nas i powiedzieć, że dopiero kiedy jedno z nich zostanie przemienione, wszystko ulegnie poprawie. Człowiek stanowi organiczną jedność ze światem. Jego życie wewnętrzne kształtuje środowisko i jest zarazem pod wielkim jego wpływem. Jedno oddziałuje na drugie i każda trwała zmiana w życiu człowieka jest rezultatem tych wzajemnych reakcji.

W świetle powyższego bahaici doceniają działanie dwojakiego celu, który jest podstawą ich życia: staranie się o własny rozwój duchowy i intelektualny oraz przyczynianie się do przemiany świata.

Ten dwojaki cel pomaga w kształtowaniu wysiłków bahaitów na wszystkich polach. Bahaici powinni więc przykładowo nie tylko modlić się i medytować codziennie w swoim życiu osobistym, ale także podejmować wysiłki, aby rozsiewać w swoim otoczeniu ducha modlitewnego; proszeni są nie tylko, by pogłębiać swoją wiedzę na temat Wiary, ale także by, dzielić się naukami Bahá’u’lláha z innymi; są nie tylko nawoływani, aby stawiać opór nakazom własnego ego w swoim życiu, ale także, by starać się z odwagą i pokorą odwrócić tendencje kultury, która sławi samozadowolenie i podkopuje podstawy solidarności.