Światowe Konferencje Bahá’í 2022

Nowa nadzieja na zdolność ludzkości do altruizmu

Wzbierająca fala konferencji przechodzi przez świat, gromadząc tych, którzy dobrze życzą ludzkości, na konsultacji na temat tego, jak swoją energię i pragnienie szerzenia jedności i służenia współobywatelom można ukierunkować na odpowiadanie na potrzeby naszych społeczności.

Spotkania na poziomie lokalnym, narodowym, międzynarodowym umożliwiają uczestnikom przyjrzenie się doświadczeniu bahaickich działań budowania społeczności, inicjatyw podejmowanych w ramach działań społecznych i wysiłkom przyczyniania się do powszechnych dyskursów.

W niektórych miejscach konferencje mają temat przewodni, tak jak te w Bangi, w Republice Środkowoafrykańskiej, podczas której zgromadziło się około 500 kobiet z okolicy, by zgłębić rolę kobiet w postępie społecznym. […]

Będąc świadomymi globalnych wyzwań – zmian klimatycznych, pandemii, wojny i konfliktów, powszechnych niesprawiedliwości – uczestnicy odnajdują nową nadzieję w ludzkiej zdolności do altruizmu, czują się połączeni z innymi więzią miłości i wspólnotowości w globalnym wysiłku zmierzającym do poprawy społecznej.

https://news.bahai.org/story/1586/slideshow/6/

Źródło: Baha’i World News Service, w języku angielskim: Global conferences: Fostering a culture of peace, contributing to social betterment

Odliczamy do konferencji w Krakowie

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Odliczamy do Konferencji w Poznaniu

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

„Celem, dla którego śmiertelni ludzie z zupełnej nicości wkroczyli w sferę bytu, jest to, aby mogli pracować dla poprawy świata i żyć razem w zgodzie i harmonii”.

Baha’u’llah

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest cel konferencji?

„Konferencje będą miały na celu przekazanie przyjaciołom we wszystkich krajach duchowej energii wyzwolonej podczas spotkań w Ziemi Świętej, gdy wspólnota będzie się przygotowywać na dynamiczny krok naprzód wraz z rozpoczęciem Planu Dziewięcioletniego”.

„Konferencje będą miały na celu przyciągniecie milionów osób działających oddolnie w całym regionie i na całym świecie, tak aby mogły one brać udział w kolektywnym wzorcu działań, który krzewi tętniące życie społeczności w wioskach i w miastach”.

Co zyskają uczestnicy?

„Konferencje … dadzą uczestnikom okazję do głębszego przyjrzenia się charakterowi duchowego przedsięwzięcia, w które są zaangażowani, poczucie przebytego dotąd dystansu i głębszego zrozumienia wymogów obecnego etapu rozwoju Boskiego Planu”.

 

„Będą się starać głębiej docenić przywilej bycia częścią wspólnoty, która skierowała swój wzrok na duchową i materialną przemianę społeczeństwa oraz dar bycia połączonymi więzami miłości i koleżeństwa z braćmi i siostrami w globalnym wysiłku”.

Kto może uczestniczyć w tych konferencjach?

Ty! I Twoi przyjaciele i rodzina. 

„Biorąc pod uwagę to, że miliony ludzi działających oddolnie na całym świecie jest zaangażowanych w kolektywny wzorzec działań, który krzewi tętniące życie wspólnoty w wioskach i miastach, konferencje te powinny zostać tak zorganizowane, żeby wzięło w nich udział możliwie jak najwięcej osób“.

„W wielu miejscach w konferencji udział wezmą całe rodziny i niezbędne będą specjalne programy dla dzieci i młodszej młodzieży”.

Czy na konferencji będzie sztuka?

Tak, program będzie zawierał wiele elementów artystycznych i każdy może wnieść swój wkład. Daj znam znać, jeśli też chcesz!

Materiały

List z 30 grudnia 2021 r.

Powszechny Dom Sprawiedliwości

Przesłanie na Riḍván 2021 r.

Powszechny Dom Sprawiedliwości

List z 25 listopada 2021 r.

Powszechny Dom Sprawiedliwości